Algemene boekingsvoorwaarden

Voorwaarden

De klant erkent kennis te hebben genomen van alle informatie betreffende de prijzen, de inhoud en andere elementen betreffende de prestaties geleverd door de Dienst voor Toerisme en zijn dienstenverstrekkers. De boeking leidt automatisch tot de aanvaarding van de algemene voorwaarden. 
 

Boeking

De boeking gebeurt met bijgevoegd formulier dat naar de Dienst voor Toerisme moet worden gestuurd via de post, per fax of e-mail, of via het online formulier op de website, uiterlijk 10 werkdagen voor het bezoek van de groep. De boeking wordt effectief wanneer de betaling van het totale bedrag van de prestatie is uitgevoerd en de boeking werd bevestigd door de Dienst voor Toerisme. De boeking van een bus door de Dienst voor Toerisme moet vermeld worden in het boekingsformulier.
 
Voor het goede verloop van de dag moet het uur en de plaats van ontmoeting van de groep worden gemeld bij de boeking. De Dienst voor Toerisme behoudt het recht het programma aan te passen aan de na te leven openingsuren. In geval van een maaltijd moet het exacte aantal deelnemers worden medegedeeld aan de Dienst van Toerisme uiterlijk 8 kalenderdagen voor het bezoek van de groep.
 

Betaling

De klant verbindt zich ertoe het totale bedrag van de prestatie te betalen op de hierna vermelde rekening van de vzw Manifestations liégeoises, uiterlijk 10 werkdagen voor het bezoek van de groep. Indien de betaling niet gebeurt binnen de voorgeschreven termijn behoudt de Dienst voor Toerisme het recht de boeking te annuleren. In het geval van een boeking inclusief een maaltijd, een aanbetaling van 50% van het totaal arrangementen en maaltijden worden aangevraagd bij de boeking. Het resterende bedrag zal worden betaald op tijd en volgens de boven bepaalde voorwaarden.
 
Voor elke wijziging aan de initiële overeenkomst wordt 8 € dossierkosten gefactureerd.
 

Annulering

In geval van annulering door de klant wordt hij geacht de Dienst voor Toerisme hiervan op de hoogte te stellen uiterlijk 10 werkdagen voor de datum van de prestatie via de post, per e-mail of fax. Zo niet wordt 50% van het gestorte saldo gestort als onkostenvergoeding voor de Dienst voor Toerisme. In geval van annulering door de Dienst voor Toerisme wordt de totale geïnde som terugbetaald aan de klant.
 

Vertrek

Men verzoekt dat de groepsleider zich 10 min. voor het uur van het eerste bezoek aanmeldt om de praktische of administratieve details te regelen op de vooraf tussen de klant en de Dienst voor Toerisme vooraf bepaalde ontmoetingsplaats.
 

Vertraging

Als men te laat is op de afspraak, wacht de gids maximaal één uur en de duur van het bezoek zal met de vertragingstermijn worden ingekort. U mag echter wel uw bezoek verlengen na het geplande tijdsschema bepaald naargelang van de beschikbaarheid van de gids en dit met diens akkoord. In dat geval dient een supplement van 40 € per uur en per gids te worden betaald te regelen op de dag zelf van het bezoek. In geval de gids te laat is, wacht de groep een half uur. Met de instemming van de groep en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de gids kan het bezoek worden verlengd met de tijd van vertraging.
 
 

Verloop van het bezoek

De vermelde duur van de bezoeken houdt rekening met een goede mobiliteit van het publiek. Het bezoek kan na onderling akkoord tussen de klant en de gids worden aangepast aan het publiek of aan specifieke omstandigheden. De rondleidingen zijn gepland voor maximum 25 personen per gids om het luistercomfort te verzekeren. Op bepaalde plaatsen, in het bijzonder in de musea, kan het aantal personen per gids lager liggen. Er kan geenszins een klacht worden neergelegd over eventuele tekortkomingen betreffende het comfort van het bezoek vanwege een groep in overtal.

Aansprakelijkheid

In geval van overmacht behoudt de Dienst voor Toerisme het recht het verloop van de programma’s te wijzigen of de gelegenheden te vervangen door andere van hetzelfde type. De Dienst voor Toerisme is niet aansprakelijk voor onverwachte omstandigheden die verband houden met het weer, ongevallen, vertraging in het verkeer, stakingen, uitzonderlijke of plotse sluitingen, en schade, verlies en diefstal die zouden kunnen plaatsvinden tijdens de bezoeken of het verblijf. De Dienst voor Toerisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tariefverhoging toe te schrijven aan een van zijn dienstenverstrekkers. Deze regels vallen onder het Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Luik
bevoegd.

 

Dienst voor Toerisme van Luik
Boekingsdienst

4 rue de la Boucherie - 4000 Liège, Belgique

  +32 (0)4 221 93 53
 reservation.tourisme@liege.be

-----------------------------

1 10 jours ouvrés. 
2 8 jours ouvrés.